Instal·lació

1. Cal que l'equip estigui sempre connectat a la bateria de l'embarcació?

No, podem triar entre connectar l'equip a la bateria de l'embarcació (12v o 24v), o connectar directament a la presa de 220v del port mitjançant l'alimentador que se subministra juntament amb tots els equips. Si cal que l'equip estigui sempre connectat d'alguna manera o altra, almenys mentre l'embarcació no estigui en moviment.

Per als equips PRO-251 i PRO-252, d'un i dos transductors respectivament, també es poden fer servir els sistemes de placa solar que es venen per separat. Aquests sistemes de placa solar inclouen una bateria i un controlador que autogestiona l'energia per mantenir sempre l'embarcació sota protecció, fins i tot en llargs períodes de poca irradiació solar.

 

2. Necessito treure l'embarcació de l'aigua per instal·lar el sistema?

No, el sistema pot ser instal·lat amb l'embarcació a l'aigua ja que no hem de fer cap forat a l'obra viva de l'embarcació.

 

3. He de fer algun forat al casc de la meva embarcació?

No, vostè no ha de fer cap forat a l'obra viva de l'embarcació. Els transductors d'ultrasons van adherits al casc amb una massilla subministrada amb l'equip, no hi van a través. Tingueu en compte que el transductor s'ha de col·locar a l'obra viva de l'embarcació, de manera que si la vostra embarcació és de doble casc o tipus sandvitx hem de trobar zones per accedir a l'obra viva.

 

4. La meva embarcació té més d'un casc (catamarà – trimarà). He de col·locar transductors a tots els cascos?

Sí, tots els cascos de la vostra embarcació han de tenir transductors instal·lats. El sistema Antifouling Ultrasònic es basa en vibracions que es propaguen a través del casc, no a través de l'aigua, de manera que si volem protegir un casc aquest ha de tenir transductors adherits. Cal entendre cada casc com una embarcació diferent. Les embarcacions tipus catamarà o trimarà tenen una mànega menor que les embarcacions monocasc, de manera que per protegir cada casc d'un catamarà o trimarà s'utilitzaran menys transductors que al casc d'una embarcació monocasc.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web, i us orientarem sobre els equips que requereix la vostra embarcació.

 

5. Quants transductors he d'instal·lar a la meva embarcació?

Hem desenvolupat diferents equips segons l'eslora de la seva embarcació, tenint en compte que en créixer l'eslora també creix la màniga.

Per a una eslora total de fins a 5 metres recomanem instal·lar l'equip PRO-251, de 1 transductor; per a eslores de fins a 8 metres l'equip PRO-252, de 2 transductors; per a eslores de fins a 11 metres l'equip PRO-254, de 4 transductors; per a eslores de fins a 13 metres l'equip PRO-256, de 6 transductors; i per a eslores de fins a 15 metres l'equip PRO-258, de 8 transductors. Per embarcacions amb eslores superiors cal instal·lar més d'un equip, per exemple, en una embarcació de 20 metres cal instal·lar 2 equips PRO-258.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web si no esteu segurs que equip es necessita per a la seva embarcació.

 

6. Puc instal·lar el sistema en una embarcació amb casc tipus sandvitx?

Sí, el sistema es pot instal·lar en una embarcació amb casc tipus sandvitx, però hem de tenir accés al casc exterior (l'obra viva). Segons l'embarcació, això ens condicionarà el lloc escollit per col·locar els transductors. S'hauran de buscar les zones on els dos cascos s'ajunten, o bé realitzar un forat al casc interior per poder col·locar el transductor al casc exterior.

Si no esteu segur sobre l'estructura del vostre casc, us suggerim que us sol·licite informació al fabricant de la vostra embarcació, o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web, i us ajudarem en tot quant ens sigui possible.

 

7. Puc instal·lar el sistema en una embarcació de doble casc?

Sí, el sistema es pot instal·lar en una embarcació de doble casc, però cal tenir accés al casc exterior (l'obra viva). Segons l'embarcació, això ens condicionarà el lloc escollit per col·locar els transductors. En embarcacions on de cap manera es tingui accés al casc exterior, s'hauran de buscar les zones on els dos cascos s'ajunten, o bé realitzar un forat al casc interior per poder col·locar el transductor al casc exterior.

Si no esteu segur sobre l'estructura del vostre casc, us suggerim que us sol·licite informació al fabricant de la vostra embarcació, o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web, i us ajudarem en tot quant ens sigui possible.

 

8. Qui pot fer la instal·lació de l'equip a la meva embarcació?

Hem dissenyat els nostres sistemes d'antifouling de manera que el mateix usuari pugui fer la instal·lació. Amb tots els nostres productes es lliura un manual d'instal·lació on es detallen els passos que cal seguir, així com la millor distribució dels transductors sobre el casc segons el tipus d'embarcació.
Si tot i així voleu que un instal·lador realitzi la seva instal·lació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web i us indicarem on podeu trobar personal especialitzat.

 

Funcionament

9. Què passa si l'equip es mulla d'aigua o algun altre líquid?

No passa absolutament res.

Els transductors i els cables han estat dissenyats perquè puguin treballar inundats, així, si els col·loquem a la sentina i aquesta s'omple d'aigua o algun altre líquid no corrosiu, no ens hem de preocupar de res.

La caixa de control també ha estat dissenyada per ser estanca i no permetre l'entrada de líquids al seu interior, de totes maneres recomanem no submergir-la ja que una mala instal·lació pot provocar la pèrdua de les seves propietats d'estanquitat.

 

10. Quin consum elèctric té lequip?

Segons la col·locació dels transductors, l'equip tindrà un consum diferent. Això és perquè els nostres equips, en posar-se en marxa, s'ajusten automàticament a una determinada freqüència de vibració, per aconseguir fer vibrar millor el casc i obtenir un menor consum. La millor freqüència de vibració no serà la mateixa per a un transductor col·locat a la popa prop de la línia de crugia que per a un transductor col·locat en un costat allunyat de costelles.

A més, els transductors, amb una potència de 25W cadascun, no estan contínuament treballant, sinó que generen impulsos de manera intermitent, aconseguint així reduir notablement el consum.

Podem dir que, de manera aproximada, un equip de 2 transductors tindrà un consum al voltant de 0,25 Ah; un equip de 4 transductors 0,5Ah; i un equip de 8 transductors 1Ah.

 

11. És perjudicial per a la vida marina, d'alguna manera, l'ús d'aquest sistema?

No, gens. De fet el sistema Antifouling Ultrasònic és molt més respectuós amb el medi ambient que qualsevol altra tècnica antiincrustacions utilitzada fins ara.

Aquest sistema no mata ni espanta la vida marina que hi ha al voltant de l'embarcació, tan sols no permet que aquesta s'hi adhereixi. A més, amb el sistema per ultrasons, podem prescindir de l'ús de pintures antifouling autopulimentables que rebutgen al mar tones de residus sòlids cada any.

 

12. He de pintar l'embarcació amb pintura antifouling si utilitzo el sistema d'ultrasons?

La resposta a aquesta pregunta és “depèn”.

Si l'embarcació surt a navegar molt sovint, posem tres o més cops per setmana, no caldrà l'ús de pintures antifouling per mantenir el casc de l'embarcació impecable, però poden aparèixer brutícies a les zones que no són sotmeses a la frita de l'aigua en navegar, com ara el mirall de popa, etc.; Però si l'embarcació acostuma a estar atracada durant llargs períodes recomanem combinar el sistema d'ultrasons amb una pintura antifouling. Amb la combinació de tots dos sistemes aconseguirem mantenir el casc de l'embarcació en perfecte estat durant tres o quatre anys, fins que la pintura antifouling perdi les propietats, tot i tenir l'embarcació amarrada durant llargs períodes.

Si voleu que us aconsellem sobre els tipus de pintures, o si escau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web.

 

13. L'estructura de l'embarcació es pot veure afectada a causa de les vibracions?

La resposta és no. La vibració és pràcticament imperceptible i els desplaçaments que es generen són de l'ordre de mil·lèsimes de mil·límetre. Cal tenir en compte que el motor de l'embarcació genera unes vibracions molt superiors i no afecten l'estructura de l'embarcació.

 

14. L'antifouling ultrasònic genera algun tipus d'interferència amb la instrumentació de la meva embarcació?

Antifouling Ultrasònic funciona molt bé amb cascos de fibra, funciona encara millor amb cascos metàl·lics, però no funciona amb cascos de fusta. Això és perquè les vibracions es propaguen a través del casc i la fusta és un material que les absorbeix, de manera que és impossible propagar-les.

 

15. L'Antifouling Ultrasònic també funciona amb cues, hèlixs, orses…?

Sí, el sistema d'antifouling per ultrasons protegeix qualsevol zona que d'alguna manera estigui en contacte amb el casc. En realitzar la instal·lació del sistema cal tenir en compte que a les vibracions generades pels transductors els és més difícil assolir aquestes zones, ja que no formen part estrictament del casc. Per aquest motiu s'intentaran col·locar transductors el més a prop possible d'aquestes zones, i així aconseguir-ne una bona protecció.

Tots els equips inclouen un manual d'instal·lació que detalla el millor lloc on col·locar els transductors segons el tipus d'embarcació. Si tot i així vostè té dubtes sobre la col·locació dels transductors, contacteu amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web, i intentarem ajudar-lo en quant ens sigui possible.

 

16. Aquest sistema d'antifouling funciona amb cascos de qualsevol material?

Antifouling Ultrasònic funciona molt bé amb cascos de fibra, funciona encara millor amb cascos metàl·lics, però no funciona amb cascos de fusta. Això és perquè les vibracions es propaguen a través del casc i la fusta és un material que les absorbeix, de manera que és impossible propagar-les.

Si teniu dubtes sobre el bon funcionament del sistema en la vostra embarcació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través d'info@antifoulingultrasonico.com o del formulari que trobareu a la nostra Web, i us donarem resposta al vostre cas en concret.

 

17. En què es basa això de l'antifouling per ultrasons?

El principi de Antifouling Ultrasònic és molt senzill. Es basa a fer vibrar el casc de l'embarcació a freqüències ultrasòniques (de 20.000 a 50.000 vibracions per segon). Aquestes vibracions són imperceptibles per l'ésser humà, ja que el casc es desplaça mil·lèsimes de mil·límetre, però són suficients perquè el casc sigui una superfície hostil per a qualsevol microorganisme que intenti adherir-s'hi.

L'Antifouling Ultrasònic només genera vibracions (moviment mecànic). Per evitar les incrustacions no es fa servir cap tipus d'ona electromagnètica, corrent elèctric, o coses per l'estil.