Instal·lació en embarcacions

L'equip Antifouling Ultrasònic de CEUS s'instal·la en quatre senzills passos i amb prou feines requereix eines. De tota manera, si ho desitgeu, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us indicarem on podeu trobar l'instal·lador autoritzat més proper a vostè.

 

  Aplicar la pasta de resina (inclosa al kit) a la part inferior dels transductors i del suport amb rosca.
     
  Col·locar els transductors prement fermament per deixar el mínim gruix de pasta entre el transductor i el casc. *
     
  Passats 15 minuts, ja podem descargolar els transductors del seu suport, treure el film de plàstic protector, i tornar a roscar-los.
     
  Connectar els cables a la caixa electrònica.
Al cap d'una hora d'haver col·locat els transductors, ja podem engegar l'aparell.

* Al manual d'instruccions trobareu més detalls sobre la col·locació més idònia dels transductors.