Per què CEUS és el millor Antifouling ultrasònic del mercat?

Perquè l'Antifouling Ultrasònic de CEUS és l'únic que disposa d'un sistema amb microprocessador capaç d'ajustar automàticament cadascun els transductors instal·lats, i en funció dels resultats obtinguts subministrar el senyal més adequat a cada un per separat. aconsegueix augmentar l'efectivitat més d'un 30% i reduir el consum d'energia.

Els assaigs realitzats per comprovar l'efectivitat del sistema, han estat realitzats a les nostres instal·lacions de la Costa Brava sobre les nostres pròpies embarcacions, per així constatar els resultats sense influències externes de cap mena.

Sí, el sistema d'antifouling per ultrasons protegeix qualsevol zona que d'alguna manera estigui en contacte amb el casc. En realitzar la instal·lació del sistema cal tenir en compte que a les vibracions generades pels transductors els és més difícil assolir aquestes zones, ja que no formen part estrictament del casc. Per aquest motiu s'intentaran col·locar transductors el més a prop possible d'aquestes zones, i així aconseguir-ne una bona protecció.

És l'únic del mercat que pot funcionar sense connectar a la presa de corrent de l'amarratge ni a la bateria de l'embarcació.
Amb el Kit accessori del panell solar (es ven per separat), aconseguim una plena autonomia del sistema.
Això permet als propietaris d'embarcacions que no disposen de presa de corrent a l'embarcador, gaudir de l'antifouling ultrasònic CEUS.